CHIEN WEI PRECISE TECHNOLOGY CO., LTD.

Headquarters:
No. 20-16, Chen Pei N. Lane, Fengshan District, Kaohsiung 83041, Taiwan
Tel: 886-7-7313911    Fax: 886-7-7314976    E-mail: info@chienwei.com.tw    http://www.chienwei.com
Taoyuan Service Station:
No. 35, Fengtian 7th St., Bade Dist., Taoyuan City 334, Taiwan
Tel: 886-3-3681739    Fax: 886-3-3680094    E-mail: taoyuan@chienwei.com.tw
Taichung Service Station:
No.13, Junfu 18th Rd., Beitun Dist., Taichung City 406, Taiwan.
Tel: 886-4-2436-6250    Fax: 886-4-2439-2589    E-mail: taichung@chienwei.com.tw
KUNSHAN CHANGFENG PRECISE INSTRUMENTS CO., LTD.
KunShan Factory: No. 12, Zhong Ji Shan Rd., Zhang Pu Town, Kunshan Jiangsu.    Tel: (0512) 572-58001    Fax: (0512) 572-58006
Copyright © CHIEN WEI PRECISE TECHNOLOGY CO., LTD. Designed by Machinetools Directory (S & J Corp.) Global Manufacturer Exhibition